Bc. Veronika Škvařilová

Bakalářská práce

Současné možnosti korekce afakie

Contemporary possibilities of correction of aphakia.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na rozmanité možnosti korekce vzniklé afakie, ale i na problematiku s tím spojenou. Na začátku mé práce je vysvětlen a popsán samotný pojem afakie, a jsou podrobněji rozebrány různé příčiny jejího vzniku. Další část práce se zabývá stěžejní problematikou – korekcí afakie. Je zde popsán historický vývoj korekce, jeho postup a modernizovaný vývoj až do nynější doby. …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a variety of possibilities of correction of aphakia, but also on issues which are associated with it. At the beginning of my thesis is explained and described the term aphakia. Different causes of aphakia are analyzed in more detail. The next part of thesis deals the main issue – correction of aphakia. I describe the historical dvelopment, procedure and modernized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Hana Došková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Monika Synková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta