Bc. Petr Kučera

Diplomová práce

Metodika vyšetřování pojistných podvodů

Methodology of Insurance Fraud Investigation
Anotace:
Napsáním této diplomové práce vnikla přehledná metodika vyšetřování trestního činu pojistného podvodu, kterou můžou využít orgány činné v trestním řízení i studenti zabývající se bezpečnostními studii. Využil jsem dostupné odborné literatury a přidal konkrétní příklady pojistných podvodů vyšetřovaných Policií České republiky. Cílem práce také je porovnání skutečně odhalených pojistných podvodů Policií …více
Abstract:
By writing of this diploma thesis was created a clear methodology for investigating the crime of insurance fraud, which can be used by law enforcement agencies equally as students engaged in security studies. I used professional literature and added specific examples of insurance fraud investigated by the Police of the Czech Republic. The goal of the thesis is also to compare the actually detected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní