Bc. Ondřej Šprync

Diplomová práce

Rekurentní neuronové sítě v modelování chyb virtuálního serveru

Recurrent neural networks in modelling errors of virtual server
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro klasifikaci dat naměřených na virtuálních serverech Univerzity Pardubice, konkrétně na webovém serveru Portal a databázovém serveru Oracle. Cílem předložené práce je analýza získaných dat z těchto virtuálních serverů a jejich klasifikace do tříd reprezentujících jednotlivé stavy, které mohou vzniknout v průběhu jejich provozu. Klasifikátor je založen na …více
Abstract:
This thesis describes the design of model for the classification of measured data on virtual servers of University of Pardubice, specifically on web server Portal and Oracle database server. The aim of this work is the analysis of the data obtained from these virtual servers and their classification into the classes representing possible servers' states, which may arise in the course of their operation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šprync, Ondřej. Rekurentní neuronové sítě v modelování chyb virtuálního serveru. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě