Bc. Ondřej Šprync

Master's thesis

Rekurentní neuronové sítě v modelování chyb virtuálního serveru

Recurrent neural networks in modelling errors of virtual server
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro klasifikaci dat naměřených na virtuálních serverech Univerzity Pardubice, konkrétně na webovém serveru Portal a databázovém serveru Oracle. Cílem předložené práce je analýza získaných dat z těchto virtuálních serverů a jejich klasifikace do tříd reprezentujících jednotlivé stavy, které mohou vzniknout v průběhu jejich provozu. Klasifikátor je založen na …more
Abstract:
This thesis describes the design of model for the classification of measured data on virtual servers of University of Pardubice, specifically on web server Portal and Oracle database server. The aim of this work is the analysis of the data obtained from these virtual servers and their classification into the classes representing possible servers' states, which may arise in the course of their operation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šprync, Ondřej. Rekurentní neuronové sítě v modelování chyb virtuálního serveru. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní