Bc. Josef Veselý

Diplomová práce

Úloha Policie České republiky při plnění úkolů v IZS a její činnost při řešení mimořádných událostí

The Role of Police of the Czech Republic in Completing Tasks in the IRS and its Activity in Solving Emergency Situations
Anotace:
Cílem diplomové práce je přiblížit zájemcům o problematiku integrovaného záchranného systému, zjednodušenou formou, jeho vznik, historii, spolupráci a rozdělení základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému v České republice a uvedení informací o jednotlivých činnostech, které Policie České republiky v případě mimořádných událostí vykonává. V praktické části této diplomové práce bude …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to present in a simplified form to those interested in the Integrated Rescue System its origin, history, cooperation and division of basic and other components of this system in the Czech Republic and to provide information about individual activities performed by the Police of the Czech Republic in case of emergencies. In the practical part of this thesis will be analysed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní