Ing. Roman Veselý

Master's thesis

Postup modelování aplikace v UML a návaznost programování v C++

Sequence in UML Modelling and C++ Programming of Simple Programmes
Abstract:
V této diplomové práci jsem si vytkl za cíl vyzkoušet si úspěšné projití všech důležitých fází jednoduchého projektu. Od prvotního nadefinování co by vůbec nově vytvářená aplikace měla umět, přes namodelování hlavních částí programu pomocí jazyka UML až po závěrečné kompletní naprogramování aplikace v objektově orientovaném programovacím jazyce C++.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2007
  • Supervisor: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Reader: Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Information Technologies and Management

Theses on a related topic