Theses 

Studieren Probieren: a Guidance Programme for Prospective Students in Austrian Higher Education – Bc. Matej Patrik Žitňanský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Matej Patrik Žitňanský

Diplomová práce

Studieren Probieren: a Guidance Programme for Prospective Students in Austrian Higher Education

Studieren Probieren: a Guidance Programme for Prospective Students in Austrian Higher Education

Anotace: Cílem této práce je holisticky porozumět programu pomoci zájemcům o studium v Rakousku, který se jmenuje Studieren Probieren, za pomoci dizajnu případové studie. Studie je omezena na veřejné univerzity. V teoretické části je popsán rakouský systém vysokého školství a poradenství pro zájemce o studium. Také jsou zde nastíněny důvody pro předčasné ukončování studia. V přehledu literatury je pozornost věnována teoriím kariérního rozhodování, motivům pro studium na vysoké škole, informačním zdrojům, očekáváním zájemců o studium, intervencím před zápisem do studia a rolím studentů ve vysokoškolském poradenství. V empirické částí je provedena případová studie programu Studieren Probieren podložena daty z různých zdrojů. V první části studie zkoumám organizaci a administraci programu zejména z pohledu samotných administrátorů. Dále analyzuji role a povinnosti studentských průvodců v programu. Závěrem se věnuji účastníkům a jejich evaluaci programu. V každé části jsou vyvozeny doporučení pro rozvoj programu.

Abstract: The purpose of this thesis is to reach a holistic understanding of a guidance programme for prospective students in Austria called Studieren Probieren. The case study research method is used. The study is limited to public universities. In the theoretical part, the Austrian higher education environment is introduced together with guidance programmes for prospective students and reasons for high dropout rates. The literature review includes theories of career decision-making, motives for entering university, information sources and expectations of prospective students, pre-entry interventions and students in a role of a guide. In the empirical part, a case study on the guidance programme Studieren Probieren is conducted using multiple sources of data. In the first part, the organization and administration of the programme are examined mainly from the perspective of the programme administrators. Later, the roles and duties of student guides in the programme are analysed. Finally, I look at participants and their evaluation of the programme. In each of the parts, recommendations for programme development are given.

Keywords: prospective students, dropout, pre-entry interventions, peer guidance, student experience, insight, campus visits, university decision-making, case study, roles and duties, orientation, higher education, zájemci o studium, ukončování, poradenství pro uchazeče, studijní zkušenost, očekávání, vhled, návštěvy přednášek, rozhodování o univerzitním studiu, případová studie, role a povinnosti, orientace, vysoké školství

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:39, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz