Bc. Matej Patrik Žitňanský

Diplomová práce

Studieren Probieren: a Guidance Programme for Prospective Students in Austrian Higher Education

Studieren Probieren: a Guidance Programme for Prospective Students in Austrian Higher Education
Anotace:
Cílem této práce je holisticky porozumět programu pomoci zájemcům o studium v Rakousku, který se jmenuje Studieren Probieren, za pomoci dizajnu případové studie. Studie je omezena na veřejné univerzity. V teoretické části je popsán rakouský systém vysokého školství a poradenství pro zájemce o studium. Také jsou zde nastíněny důvody pro předčasné ukončování studia. V přehledu literatury je pozornost …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to reach a holistic understanding of a guidance programme for prospective students in Austria called Studieren Probieren. The case study research method is used. The study is limited to public universities. In the theoretical part, the Austrian higher education environment is introduced together with guidance programmes for prospective students and reasons for high dropout …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta