Bc. Libuše CEJPKOVÁ

Diplomová práce

Vliv MW ohřevu gumárenské směsi na fyzikální a chemické vlastnosti vulkanizátu

The influence of microwave rubber compounds preheating on physical and chemical properties of vulcanised rubber
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zpracováním gumárenských směsí. Úkolem je zjistit vliv předehřevu kaučuků a gumárenských směsí mikrovlnnou (MW) technologií na fyzikální vlastnosti vulkanizátu. Experiment byl prováděn na laboratorním zařízení i v provozu a byla použita gumárenská směs, která se používá na výrobu pneumatik. Na základě provedených experimentů bylo dokázáno, že MW předehřev gumárenské směsi …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on issue of rubber compounds processing. The aim is to identify the influence of preheating of rubber and rubber compounds through the microwave technology (MW) on the physical properties of vulcanised rubber. The experiment is realized on the laboratory equipment and also in real operation conditions. The rubber blends used in experiment is routinely used for tyres processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2005
Zveřejnit od: 23. 5. 2010
Identifikátor: 1587

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2005
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Dvořák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CEJPKOVÁ, Libuše. Vliv MW ohřevu gumárenské směsi na fyzikální a chemické vlastnosti vulkanizátu. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Technologie kůže, plastů a pryže