Daniel Urban

Bakalářská práce

Systémový přístup k agilním metodikám vývoje software

Systems approach to agile methodologies of software development
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání agilních metodiky vývoje software pomocí systémového přístupu. Práce má dva cíle. Prvním z cílů je popis a rozbor agilních metodik pomocí systémového přístupu vzhledem k projektu řešeného v této práci. Druhým a hlavním cílem práce je po analýze metodik výběr vhodné agilní metodiky pro studentský projekt v bankovní instituci, v rámci kterého je vyvíjena …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused to researching agile methodologies of software development using a systems approach. This thesis has two main objectives. The first objective is the description and analysis of agile methodologies using a systems approach with respect to the project conducted in this thesis. The second and primary objective is selection of the appropriate agile methodology for student …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Stanislava Mildeová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50694

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika