Bc. Michaela Pličková

Diplomová práce

Souvislost pohybového schématu člověka a jeho duševního stavu: Psychodiagnostický potenciál analýzy pohybu

Relationship between movement pattern and mental state of an individual: Psychodiagnostic potential of movement analysis
Anotace:
Předkládaná narativní přehledová studie mapuje prostřednictvím kategorizace, evaluace, kritické analýzy a syntézy odborné literatury psychodiagnostický potenciál Labanovy analýzy pohybu a metod assessmentu pohybu z ní vycházejících. Metodologická část práce důsledně demonstruje východiska zvoleného vědeckého žánru narativního přehledu a sumarizuje proces výběru zdrojů k analýze. Jádrem práce je systematický …více
Abstract:
Submitted narrative review maps through categorization, evaluation, critical analysis and synthesis of the scientific literature psychodiagnostic potential of the Laban Movement Analysis and derivated movement assessment methods. Methodological chapter consistently demonstrates the scientific bases of the chosen genre of narrative review and summarizes the process of selecting sources for analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma