Mgr. Alena PIGULOVÁ

Diplomová práce

Výuka AJ prostřednictvím literárních textů na II. stupni ZŠ

Teaching English through Literary Texts at Lower Secondary Level
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá využitím literárních textů ve výuce angličtiny na druhém stupni ZŠ. Jsou zde prezentována základní teoretická východiska pro následnou praktickou aplikaci. V teoretické části jsou definovány různé přístupy k výuce angličtiny prostřednictvím literatury, proces čtení a čtenářské strategie. Dále jsou rozebrány výhody a nevýhody využití zjednodušených textů a kritéria pro …více
Abstract:
This thesis deals with the issues of teaching English through literature at lower secondary schools. It provides fundamental information about different approaches to using literary texts in the language classroom. Later on, it focuses on developing reading skills and reading strategies. It briefly summarises types of literary works and criteria for selecting appropriate materials. Then types of reading …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libuše Lišková, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIGULOVÁ, Alena. Výuka AJ prostřednictvím literárních textů na II. stupni ZŠ. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická