Veronika BLAHUTOVÁ

Bakalářská práce

Analýza stanovištních poměrů na svahových deformacích Skalické Strážnice

Analysis of habitat conditions on the slope deformations Skalicka Straznice
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na mapování vegetačního pokryvu na aktivním sesuvném území Skalická strážnice, která se nachází ve Skalici u Frýdku-Místku. Snaží se popsat druhovou skladbu vegetačního pokryvu na různě starých sesuvech a zároveň zjistit jejich pokryvnost. Cílem mapování vegetačního porostu je získat data o zastoupení a pokryvnosti z jednotlivých výzkumných ploch na sesuvech, kde na …více
Abstract:
This work is focused on mapping the vegetation cover in an active landslide areas Skalická Strážnice hill, located in the Skalici Frýdku-Místku. It seeks to describe the species composition of vegetation cover on the different ages of landslides and also determine their coverage. The aim of mapping the vegetation growth is to obtain data on the representation and coverage of individual research areas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2013
Zveřejnit od: 17. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2013
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAHUTOVÁ, Veronika. Analýza stanovištních poměrů na svahových deformacích Skalické Strážnice. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta