Matěj Habal

Bakalářská práce

Postavení a uplatnění žen na pracovním trhu

Situation and employment of women at the labor market
Anotace:
Tématem bakalářské práce je problematika spojená s postavením a uplatněním žen na trhu práce, která zachycuje genderové nerovnosti mužů a žen. Teoretická část představuje situaci žen a její vývoj ve vzdělávacím sektoru. Popisuje ženskou zaměstnanost a nezaměstnanost. Rozebírá problematiku kombinování profesního a rodinného života. Zabývá se diskriminací žen na pracovním trhu a popisuje způsoby, jak …více
Abstract:
Topic of the thesis is the position of women in the labor market. This essay pinpoints the gender differences. Theoretical part shows the position of women and development in the education sector. It describes the employment and unemployment of women. It analyzes the combination of labor and familial life. It describes the discrimination of women and ways of defending aganinst discrimination. The survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Paulovič

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Habal, Matěj. Postavení a uplatnění žen na pracovním trhu. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická