Bc. Lukáš Götz

Bakalářská práce

Dálkový průzkum Země ve výuce fyziky

Remote sensing pro Physics Education
Anotace:
Bakalářská práce bude zaměřena na problematiku dálkového průzkumu Země, respektive na jeho využití ve vzdělávání na základních a středních školách. První část práce se bude zabývat stručným objasněním podstaty fungování dálkového průzkumu Země, zvláštní pozornost bude věnována především využívání možností DPZ pro fyzikální účely. Druhá část bude navazovat na teorii z první části a bude mít za cíl vymezit …více
Abstract:
Bachelor thesis will focus on the issue of remote sensing, more precisely to its use in education at primary and secondary schools. The first part will deal with a brief explanation of the essence of the functioning of remote sensing, special attention will be paid to exploiting the potential of remote sensing for purposes of physics. The second part will follow the theory of the first part and will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta