Eva MACKŮ

Bakalářská práce

Trendy šíření drog a kriminality po roce 2001 se zaměřením na konkrétní regiony

Trends in drug distribution and crime after 2001 with a focus on specific regions
Anotace:
Ve své práci jsem chtěla objasnit problematiku drog a drogových závislostí. Začala jsem od jejich historie, jak se v té které době drogy vyvíjely. V další části jsem se zabývala rozdělením drog a drogových závislostí, jejich složením, způsobu užívání, jejich rozdělením podle závažnosti, projevů po následném požití drogy, zdravotní problémy s drogami spojenými. Dále jsem nastínila současný stav na naší …více
Abstract:
The aim of my thesis was to provide an insight into the subject of drugs and drug addictions. The first part is dedicated to the history and development of drugs over time. Part two contains categorisation of drugs and drug addictions, composition of drugs, methods of intake, classification of drugs in terms of hazardousness, consequences of drug abuse and drug-related health effects. The author also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2007
Identifikátor: 1006313

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACKŮ, Eva. Trendy šíření drog a kriminality po roce 2001 se zaměřením na konkrétní regiony. Brno, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.