BcA. Ivana AMBRÚSOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Operný zbor Národného divadla Moravskoslezského pod vedením Jurijho Galatenka

Opera choir of the National Moravian ? Silesian Theater under the leadership of Jurij Galatenko
Abstract:
The diploma thesis is focuses on the opera choir of the National Moravian - Silesian Theater under the leadership of Jurij Galatenko. The thesis deal about period of operation Jurij Galatenko as a chorister of the National Moravian - Silesian Theater and also about his practices and fundamental principles during studying a new choral repertoire.
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na operný zbor Národného divadla moravskoslezského pod vedením Jurijho Galatenka. Práca mapuje obdobie pôsobenia Jurijho Galatenka ako zbormajstra operného zboru Národného divadla moravskoslezského a jeho postupy a zásady pri naštudovávaní nového zborového repertoáru.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Eva Dřízgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AMBRÚSOVÁ, Ivana. Operný zbor Národného divadla Moravskoslezského pod vedením Jurijho Galatenka. Ostrava, 2018. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění