Mariia Kononova

Bakalářská práce

Ukrajina - atraktivní turistická destinace?

Is Ukraine an attractive tourist destination?
Anotace:
KONONOVA, M. Ukrajina – atraktivní turistická destinace?Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Tato bakalářská práce se zabývá atraktivitou cestovního ruchu na Ukrajině a jeho proměnou v kontextu politických událostí. Cílem bakalářské práce bylo na základě statistických údajů od touroperátorů a cestovních kanceláři porovnat vývoj návštěvnosti jednotlivých oblastí Ukrajiny mezi lety …více
Abstract:
KONONOVA, M. Is Ukraine an attractive tourist destination?Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019.This bachelor thesis deals with the attractiveness of tourism in Ukraine and its transformation in the context of historical events. The aim of this bachelor thesis was to compare the development of attendance in individual areas of Ukraine between 2000 and 2017 based on statistical data from tour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia