Karla UNZEITIGOVÁ

Bakalářská práce

Analýza využití dotací územně samosprávnými celky v roce 2009

The Analysis of the use of the Grants of Municipalities in the year 2009
Anotace:
Bakalářská práce "Analýza využití dotací územně samosprávnými celky v roce 2009" popisuje a analyzuje využívání dotací územně samosprávnými celky. V teoretické části se zabývá popisem územně samosprávného celku, veřejných rozpočtů, rozpočtové skladby, dotacemi a finančními výkazy obcí. V závěru jsou zjištěná data srovnána, zhodnocena a je navrženo možné zlepšení využití dotací územně samosprávnými …více
Abstract:
Thesis "The analysis of subsidies to local governments in the year 2009" describes and analyzes the use of grants local authorities. The theoretical part describes the local authority, public budgets, the budget structure, subsidies and financial statements of municipalities. In conclusion the observed data are compared, evaluated and possible improvements of the use of grants local authorities are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2011
Identifikátor: 113265

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UNZEITIGOVÁ, Karla. Analýza využití dotací územně samosprávnými celky v roce 2009. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses a397nt a397nt/2
1. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
1. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.