Karla UNZEITIGOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza využití dotací územně samosprávnými celky v roce 2009

The Analysis of the use of the Grants of Municipalities in the year 2009
Abstract:
Bakalářská práce "Analýza využití dotací územně samosprávnými celky v roce 2009" popisuje a analyzuje využívání dotací územně samosprávnými celky. V teoretické části se zabývá popisem územně samosprávného celku, veřejných rozpočtů, rozpočtové skladby, dotacemi a finančními výkazy obcí. V závěru jsou zjištěná data srovnána, zhodnocena a je navrženo možné zlepšení využití dotací územně samosprávnými …more
Abstract:
Thesis "The analysis of subsidies to local governments in the year 2009" describes and analyzes the use of grants local authorities. The theoretical part describes the local authority, public budgets, the budget structure, subsidies and financial statements of municipalities. In conclusion the observed data are compared, evaluated and possible improvements of the use of grants local authorities are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2011
Identifier: 113265

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

UNZEITIGOVÁ, Karla. Analýza využití dotací územně samosprávnými celky v roce 2009. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses a397nt a397nt/2
1/4/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
1/4/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.