Bc. Jiří Šlosr

Diplomová práce

Řízení rizik v MSP

Risk management in MSP
Anotace:
Analytický pohled na řízení rizik malého a středního podniku, se zaměřením na podnikatelská rizika a jejich dopady na změnu strategie podniku. Praktické použití analýz strategického řízení podniku pro identifikaci rizik podniku s návrhem metodiky hodnocení rizik a jejich dopadů na hlavní aktiva podniku.
Abstract:
Analytical view of risk management for small and medium enterprise, focusing on business risks and their impact on the change in business strategy. Practical application of strategic management analysis to identify business risks with the draft risk assessment methodologies and their impact on the main assets of the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní