Lenka Toťová

Diplomová práce

Účetní budoucnosti v kontextu digitalizace a automatizace

Future accountants in the context of digitization and automatization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pohledem na účetní ve světle digitalizace, automatizace a robotizace, respektive jak se mění postavení účetních na trhu práce s vývojem moderních technologií. V práci lze nalézt názory oslovených významných odborníků v oblasti účetnictví, spřízněných profesí a zástupců státní sféry na postavení účetních a jejich případné ukotvení v legislativě. Diplomová práce upozorňuje na …více
Abstract:
The diploma thesis summarizes the view of accountants in the light of digitalization, automation and robotization, respectively how the position of accountants is changing on the labor market due to the development of modern technologies. The public opinion can be found there as well as opinion of related professions and representatives of the state on the position of accountants and their possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2020
  • Vedoucí: Jan Molín
  • Oponent: Vladimír Králíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79129

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku

Práce na příbuzné téma