Patrik HOFMEISTER

Bakalářská práce

Euroregion Bílé Karpaty: vznik, vývoj a formy spolupráce

Euroregion Bile Karpaty: establishing, development and forms of collaboration
Anotace:
Cílem bakalářské práce je představení Euroregionu Bílé-Biele Karpaty (ER BBK) rozprostírajícího se na moravsko-slovenském pohraničí. Práce je rozčleněna na část teoretickou zabývající se důležitými pojmy souvisejícími s danou problematikou, následně zahrnuje vznik euroregionu, jeho vývoj a formy spolupráce. Druhou částí je část praktická shrnující výsledky dotazníkového šetření. Součástí jsou také …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to introduce Euroregion White Karpaty (ER BBK) extending the Moravian Slovak border. The thesis is divided into theoretical part dealing with important concepts associated with the issue. Then it involves the formation of the Euroregion, its development and forms of cooperation. The second part is practical part that summarizes results of the survey. Moreover there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016
Zveřejnit od: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFMEISTER, Patrik. Euroregion Bílé Karpaty: vznik, vývoj a formy spolupráce. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses a3hgsm a3hgsm/2
12. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12. 5. 2016
Marklová, E.
13. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.