Jan Navrátil

Diplomová práce

Suverénní entity - financování, kreditní riziko a rating

Sovereign entities - financing, credit risk and rating
Anotace:
Doznívající dluhová krize eurozóny vzbudila otázku o suverénním riziku vyspělých států. Pochopení faktorů, které toto riziko ovlivňují, je klíčové, aby se podobné krizi financování veřejného dluhu dalo předejít v budoucnu. Hlavním cílem této práce je tedy identifikovat, které faktory ovlivňují financování suverénních entit a jak vznikají problémy refinancování veřejného dluhu. Tento cíl je realizován …více
Abstract:
The echoes of Eurozone debt crisis brought into question the sovereign risk of advanced economies. Understanding factors that influence this risk is key to avoid similar crisis of public debt financing in the future. The main aim of this thesis is to identify which factors influence sovereign entity financing and how the problems of public debt financing arise. This is reached through analysis of debt …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Naděžda Blahová
  • Oponent: Kristine Gevorgyan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51789