Mgr. Radek Fojtů

Master's thesis

Znalecké dokazování v trestním řízení po 1. 1. 2021

Expert Evidence in Criminal Proceedings after January 1st. 2021
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o znaleckém dokazování v trestním řízení po 1. 1. 2021. Toto datum je pro dané téma klíčové, neboť právě od něj vstoupil v účinnost nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. V první části práce vymezuje základní pojmy a zásady dokazování v rámci trestního řízení s důrazem na dokazování znalecké. Stěžejní část práce pojednává o současné, nové právní …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with expert evidence in criminal proceedings after 1 January 2021. This date is crucial for the given topic, because since that the new law on experts, expert offices and expert institutes came into force. The first part of the thesis defines basic concepts and principles of evidence in criminal proceedings with emphasis on expert evidence. The main part of the thesis deals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedúci: prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta