Alevtina Kargina

Bachelor's thesis

How to build up an excellent start-up

How to build up an excellent start-up
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje vytvoření startu a podnikání plán tohoto startu pro budování vynikajícího obchodu, založeného na vývoj salonu krásy v Praze. Projekt se skládá z teoretické a praktické části, které budou zahrnovat podnikání plán, strategie a doporučení, jak vytvořit podnikání bez chyb a s dobrými budoucími vyhlídkami. Teoretický část popisuje startovací strukturu, obchodní aktivity …more
Abstract:
This Bachelor Thesis represents creating startup and business plan of this startup for building excellent business, based on development of Beauty salon in Prague. Project consists of theoretical and practical parts, which will include business plan, strategies and recommendations how to create business without mistakes and with a good future prospects. Theoretical part will describe startup structure …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Reader: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Theses on a related topic

All theses