Jan OSTŘANSKÝ

Bakalářská práce

Vlivy zemědělského managementu a lokálních krajinných prvků podhorských luk a pastvin (Nové Losiny, Hrubý Jeseník) na struktura společenstev pavouků (Araneae) a sekáčů (Opiliones).

Effects of agricultural management and local landscape features of submontane meadows and pastures (Nové Losiny, Hrubý Jeseník) on the community structure of spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones).
Anotace:
Trvalé travní porosty jsou obhospodařovány pomocí nejrůznějších forem zemědělského managementu, přičemž jejich lokální heterogenitu mohou zvýšit různé typy okrajů, vhodně členící velké půdní bloky. Jako vhodná skupina k zhodnocení vlivu managementu a těchto krajinných prvků na druhovou pestrost travních ekosystémů byli vybráni pavoukovci (Arachnida), konkrétně pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones …více
Abstract:
Permanent grasslands are managed through a variety of agricultural management treatments and their local heterogeneity can be increased due to various types of local landscape features, appropriately dividing large areas. Arachnids (Arachnida), more specifically spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) were chosen as model organisms for the evaluation of the agricultural management and local landscape …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OSTŘANSKÝ, Jan. Vlivy zemědělského managementu a lokálních krajinných prvků podhorských luk a pastvin (Nové Losiny, Hrubý Jeseník) na struktura společenstev pavouků (Araneae) a sekáčů (Opiliones).. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses a3lp6v a3lp6v/2
2. 8. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2. 8. 2017
Marklová, E.
3. 8. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.