Bc. Kamila Hamalčíková

Diplomová práce

Racionální a iracionální motivy volebního chování

Rational and irrational motives of voting behaviour
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Racionální a iracionální motivy volebního chování“ je hledání a analýza faktorů, které ovlivňují volební chování. První část je zaměřena na přehled teorií, které volební chování vysvětlují. Hlavní důraz je kladen na model racionálního voliče. Na základě teoretického přehledu jsou identifikovány racionální i normativní motivy pro volbu. V druhé části je zkoumán vliv těchto …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis: “Rational and Irrational Motives of Voting Behaviour” is to find and analyze factors which influence voting behaviour. The first part is focused on an overview of theories explaining voting behaviour. Special attention is given to the model of rational voter. Rational and normative motives are identified based on this overview. In the second part an impact of these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Práce na příbuzné téma