Mgr. Eva Frajová

Bakalářská práce

Pomístní jména na katastru městyse Nový Rychnov (okr. Pelhřimov)

The anoikonyms in the cadaster of a small town Nový Rychnov (district Pelhřimov)
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá pomístními jmény na katastru městyse Nový Rychnov v okrese Pelhřimov. Úvodní část práce zahrnuje charakteristiku městyse, nářeční charakteristiku oblasti a popis pramenů a materiálu. Hlavní částí práce je abecední slovník 123 PJ, který obsahuje popis objektu, zdroje jména a slovotvorný rozbor společně s výkladem motivace. Pomístní jména jsou primárně získána z přímého terénního …více
Abstract:
This bachelor’s work is focused on the anoikonyms in the cadaster of the small town called Nový Rychnov in the district of Pelhřimov. The first part of the work includes the characteristic of Nový Rychnov, the dialect of this area and the description of the sources of information and the material. The main part of the work is created by alphabetical wordbook including 123 anoikonyms. There are the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta