Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.

Disertační práce

"A od té doby Bůh pracoval v mém životě strašně moc..." Konverzia ako autobiografická narácia a signál oddanosti.

"And from that time God works in my life a lot..." Conversion as autobiografical and commitment signal.
Abstract:
The dissertation thesis deals with research of affiliation processes in the Protestant Evangelical denomination in Brno, Czech Republic. The research is aimed on using conversion concept as a strategy for integrating neophyte to the group. A main research question is how neophytes legitimize themselves in the group as appropriate members in public conversion testimonies? To answer this question I divided …více
Abstract:
Dizertácia sa zaoberá výskumom procesov afiliácie v rámci protestantskej evanjelikálnej denominácie v Brne, Českej republike. Výskum sa zameriava na užívanie konceptu konverzie ako stratégie pre začlenenie sa nováčika do skupiny. Hlavnou výskumnou otázkou je, ako sa legitmizuje neofyt pred skupinou a jej členmi ako kompetentný člen v rámci verejných konverzných svedectiev? Na zodpovedanie tejto otázky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 4. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Tížik, PhD., doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta