Bc. Miroslava BOUDOVÁ

Diplomová práce

Obsah kanabidiolu v konopí setém (Cannabis sativa)

Cannabidiol level in hemp (\kur{Cannabis sativa})
Anotace:
Konopí seté (Cannabis sativa) je plodina, kterou lidé pěstovali již před mnoha lety, je úžasné svým téměř všestranným využitím, ať už v lékařství, potravinářství, průmyslu i v energetice. Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit obsah kanabidiolu v různých částech konopí setého a zhodnotit možnost využití těchto částí jako zdroje dané látky. Pro pokus byly zvoleny morfologicky odlišné odrůdy ? Bialobrzeskie …více
Abstract:
Hemp (Cannabis sativa) is a crop that people have grown for a lot of years ago. It is amazing by its almost versatile use, whether in medicine, food, industry and power engineering. The aim of this thesis was to evaluate the content of cannabidiol in different parts of hemp and the possibility of using these parts as a source of the compound. Morphologically distinct varieties - Bialobrzeskie and Finola …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOUDOVÁ, Miroslava. Obsah kanabidiolu v konopí setém (Cannabis sativa). Č. Bud., 2013. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Agroekologie