Patrik Brych

Bakalářská práce

Organizovaný zločin v Rio de Janeiru

Organized crime in Rio de Janeiro
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou organizovaného zločinu v Brazílii na příkladu města Rio de Janeiro. V teoretické části jsou popsány hlavní znaky, charakteristika a druhy organizovaného zločinu. V empirické části jsou zkoumány politiky, nástroje a opatření na potlačení kriminality a jejich účinnost na území Rio de Janeira.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of organized crime in Brazil on the example of Rio de Janeiro. The theoretical part describes the main features, characteristics and types of organized crime. In the empirical part, policies, tools and measures to suppress crime and their effectiveness in Rio de Janeiro are explored.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia