Bc. Barbora Picková

Bakalářská práce

Kondiční příprava plavců v kategorii starších žáků

Fitness training swimmers in the category of older pupils
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vliv kondiční přípravy na plavce a jejich kondici. Dále obsahuje přehled složek kondiční přípravy, sportovní přípravy v kategorii starších žáku a plaveckou teorii. K těmto kapitolám patří i výzkum vlivu kondiční přípravy na plavce.
Abstract:
Bachelor's thesis examines the influence of fitness training on the swimmers and their condition. It also contains an overview of the components of fitness training, sports training in the category of older pupils and the swimming theory. These chapters include research into the impact of fitness training on swimmers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií