Bc. Vojtěch Šelong

Master's thesis

Sport jako součást programu léčby drogové závislosti: případová studie centra Takiwasi v Peru

Sport as a part of a drug abuse treatment program: case study of Takiwasi centre in Peru.
Anotácia:
V této diplomové práci je zkoumán vliv sportovní aktivity na drogovou závislost člověka, stejně jako vlivy trenérského vedení na kvalitu a přínosy sportovního cvičení ve skupině a komunitě. Sport se obecně v rámci léčby drogové závislosti nevyužívá, i když bylo toto téma mnohokrát tématem studí či výzkumů. Za účelem aplikace získaných poznatků je formou případové studie zkoumána možnost zařazení vedené …viac
Abstract:
This diploma thesis examines the influence of sport activity on human drug addiction, as well as the influence of coaching on the quality and benefits of sport exercises in the group and community. Sport is currently not being used as a part of the drug addiction treatment, although it has been a topic in many researches and studies. For a purpose of application of the acquired findings the case study …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Development Studies