Martina KUČEROVÁ

Diplomová práce

Vliv rané deprivace na školní úspěšnost

The impact of early deprivation on school success
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem rané deprivace na školní úspěšnost u dětí, které byly v raném dětství deprivovány, prožily určitý čas v ústavní péči a dále vyrůstají v pěstounské rodině. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu deprivace, popisuje vývoj jedince od narození do šesti let, dále se věnuje rodině, náhradní rodinné péči, syndromu CAN a školní úspěšnosti. Praktická část je postavena …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of early deprivation on school success of childern who undergone early childhood deprivation, lived some time in institutional care and now they are growing up in a foster home. The theoretical part is focused on the definition of deprivation, describes development of individuals from birth to the age of six years, concerns family, foster care, CAN syndrome and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Martina. Vliv rané deprivace na školní úspěšnost. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta