Bc. Petr Sedláček

Diplomová práce

Extrakce informací z textu

Information Extraction
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat stav a možnosti jedné z oblastí dolování v textech (TM - Text Mining) a to extrakce informací (IE - Information extraction). Pozornost bude postupně věnována jednotlivým možným přístupům a návrhu programu řešící tento problém pro chemické články. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je krátce nastíněn vznik extrakce informací jako samostaného oboru dolování …více
Abstract:
The aim of this work is to examine state and possibilities of one domain of the Text Mining (TM), respectively Information Extraction (IE). Attention will be focus on possible approaches and to design program solving this problem on chemical articles.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky