Bc. Ivana ZATLOUKALOVÁ

Bakalářská práce

Potravinové alergie a intolerance na lepek a laktosu

Food allergies, glutene and lactose intolerance
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na alergie, jejich mechanismy a alergeny, které tento druh onemocnění vyvolávají. Dále byla pozornost věnována nepříznivým reakcím na potraviny tzv. "potravinové přecitlivělosti" a jejím klinickým projevům se zaměřením na onemocnění celiakii a intoleranci laktosy vyvolanými nesnášenlivostí lepku a laktosy.
Abstract:
In my bachelor thesis I focused on allergies, their mechanisms and diseases caused by allergens. Attention was also paid to adverse reactions to food, so-called "food hypersensitiveness" and its clinical manifestations focusing on coeliac disease and lactose intolerance caused by glutene and lactose intolerance.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008
Identifikátor: 7998

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Mišurcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZATLOUKALOVÁ, Ivana. Potravinové alergie a intolerance na lepek a laktosu. Kroměříž, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 06. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin

Práce na příbuzné téma