Bc. Ivana ZATLOUKALOVÁ

Bachelor's thesis

Potravinové alergie a intolerance na lepek a laktosu

Food allergies, glutene and lactose intolerance
Abstract:
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na alergie, jejich mechanismy a alergeny, které tento druh onemocnění vyvolávají. Dále byla pozornost věnována nepříznivým reakcím na potraviny tzv. "potravinové přecitlivělosti" a jejím klinickým projevům se zaměřením na onemocnění celiakii a intoleranci laktosy vyvolanými nesnášenlivostí lepku a laktosy.
Abstract:
In my bachelor thesis I focused on allergies, their mechanisms and diseases caused by allergens. Attention was also paid to adverse reactions to food, so-called "food hypersensitiveness" and its clinical manifestations focusing on coeliac disease and lactose intolerance caused by glutene and lactose intolerance.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2008
Identifier: 7998

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Ladislava Mišurcová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZATLOUKALOVÁ, Ivana. Potravinové alergie a intolerance na lepek a laktosu. Kroměříž, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 06. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and food technologies / Chemie a technologie potravin

Theses on a related topic