Theses 

Sociální práva v mezinárodních dokumentech a v Listině základních práv a svobod – Bc. Radek Viliš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radek Viliš

Bakalářská práce

Sociální práva v mezinárodních dokumentech a v Listině základních práv a svobod

Social rights in the International documents and in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms

Anotace: Obsahem této práce jsou sociální práva, jenž jsou popisovaná s přihlédnutím k jejich vzniku, vývoji a projevu do současnosti. Objevují se zde také základní sociální práva, která jsou vyložena i po obsahové stránce. Hlavní pozornost je však věnována vývoji úpravy sociálních práv v rámci Evropského společenství s uvedením jejich významu pro toto společenství. Pozornost je také zaměřena na sociální práva uvedená v mezinárodních dokumentech, a to v Organizaci spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Radě Evropy. V práci se také objevují dokumenty Evropské unie, jenž sociální práva v současnosti obsahují a sociální práva uvedené v Listině základních práv a svobod.

Abstract: This work contains social rights which are described here with regard to its origin, progression and demonstration in to the presents. Basic social rights and explication according to its content are mentioned here too. But the main attention is dedicated to progression of modifications in social rights within the frame of the European Community with presentation of its importace for the Community. The attention is also aimed for social rights presented in the international documents and the social rights presented in the United Nations Organization, International Labour Organization and in the Council of Europe. The documents of European Union which presently social rights contains are mentioned in this work too as well as social rights presented in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms.

Klíčová slova: sociální práva, základní sociální práva, vznik sociálních práv, vývoj sociálních práv, sociální politika, mezinárodní dokumenty, Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce, Rada Evropy, Evropská unie, Listina základních práva a svobod social rights, basic social rights, origin of social rights, progression of social rights, social policy, international documents, United Nations Organization, International Labour Organization, Council of Europe, European Union, Charter of Fundamental Rights and Freedoms

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Irena Píchová, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:55, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz