Bc. Beáta Hubálková

Diplomová práce

Problematika plýtvání potravinami v okrese Břeclav

Food Wasting Problematics in the Breclav Region
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá plýtváním potravinami, a to zejména na územ-ním celku okresu Břeclav. Dokument v teoretické části představuje důležité definice v souvislosti s potravinovým plýtváním, současný stav plýtvání potravinami v České re-publice, příčiny a důsledky plýtvání a možná situační východiska. V praktické části práce jsou kombinovány kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody …více
Abstract:
This thesis deals with the food waste problems, especially in the Breclav district. The theoretical part of this document presents important definitions in relation to food waste, the current state of food wastage in the Czech Republic, the causes and consequences of food wastage and possible situational bases. The practical part of this thesis combines qualitative and quantitative research methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hubálková, Beáta. Problematika plýtvání potravinami v okrese Břeclav. Uherské Hradiště, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Bezpečnost společnosti