Radoslav Čerhák

Bakalářská práce

Zrychlení databázových operací systému Perun pomocí ORM nástrojů

Database operations speedup in system Perun using ORM tools
Abstract:
Perun is a system for managing users, groups and controlling access to services. The aim of this bachelor thesis is to implement a part of the data persistence layer in the system using object-relational mapping (ORM) and use its ability to store results of database queries in a cache memory. The thesis also solves the joint transaction management of the current implementation and the ORM tool. Subsequently …více
Abstract:
Perun je systém pre správu používateľov, skupín a riadenia prístupu k službám. Táto bakalárska práca má za úlohu v systéme implementovať časť vrstvy perzistencie dát pomocou objektovo-relačného mapovania (ORM) a využiť jeho možnosť ukladania výsledkov databázových dopytov v pamäti typu cache. Práca takisto rieši spoločné riadenie transakcií súčasnej implementácie a ORM nástroja. Následne sa v práci …více
 

Klíčová slova

Perun ORM Hibernate transakcie cache
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Šťava

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.