Bc. Kateryna Kropyva

Bakalářská práce

Role ženy ve společnosti pohledem ruských spisovatelek

The Role of Women in Society by Russian Women Writers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním vývoje postav literárních děl ruských spisovatelek v časovém horizontu od 19. století až po současnost. V práci jsou napříč daným časovým obdobím popsány překážky v rozvoji nejen knižních postav, ale rovněž jejich autorek, které se snažily prosadit v tehdejším literárním světě ovládaném především muži. Důležitou roli v objasnění problematiky postavení žen ve …více
Abstract:
В данной бакалаврской работе рассматривается развитие образов героинь в произведениях русских писательниц в период с XIX века до современности. В работе также представлены основные трудности, с которыми сталкивались героини книг, равным образом и авторицы, стремящиеся получить место в «мужской» литературе. Важную роль в изучении проблематики места женщин в обществе имеет исторический контекст, в котором …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2022
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB13975

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 23. 8. 2022
 • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Sommer
 • Oponent: Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 9. 2022 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání, Základy techniky se zaměřením na vzdělávání

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.