RNDr. Marek Vinkler, Ph.D.

Disertační práce

Construction of Acceleration Data Structures for Ray Tracing

Construction of Acceleration Data Structures for Ray Tracing
Anotace:
Hlavní úlohou v počítačové grafice je vytvoření dvoudimenzionálního obrazu z popisu virtuální scény, který je většinou třídimenzionální. Speciálním případem této úlohy je fotorealistické vykreslování, které počítá výsledný obraz pomocí fyzikálně podložených metod. Fotorealistické vykreslování se používá v široké škále odvětví od vědeckých vizualizací, počítačového modelování (například v automobilovém …více
Abstract:
The prominent task of computer graphics algorithms is to synthesize a two-dimensional image from the description of a virtual scene, which is usually three-dimensional. A special case of this task is photorealistic rendering that computes the resulting image by physically-based methods. Photorealistic visualization is used in a variety of industries ranging from scientific visualization, computer-aided …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 3. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D., Assoc. Prof. Michael Wimmer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika