Bc. David Pelikán

Bachelor's thesis

Velikost těla a index tělesné hmotnosti v časně středověkých populacích

Body Size and Body Mass Index in Early Medieval Populations
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá odhadem velikosti těla z kosterních pozůstatků jedinců historických populací, především podle rozměrů kosti stehenní. Pro odhad výšky postavy jsou shrnuty metody, v současnosti rozdělovány na metody podílové, anatomické, regresní a metody organické korelace. Metody odhadu tělesné hmotnosti jsou uvedeny v rozdělení na metody biomechanické a metody morfometrické. U 52 …viac
Abstract:
This thesis is focused on estimation of body size from skeletal remains in historical populations, mainly from dimensions of femur. Methods for body height estimation are divided by their current classification on mutual ratio methods, anatomical methods, regression methods and methods of organic correlation. Methods of body mass estimation are divided to groups of biomechanic methods and morphometric …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedúci: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta