Bc. Tamara Ďuračková

Diplomová práce

Praktické využitie dramatickej výchovy v sociálne znevýhodnenom prostredí - štúdia komunitného centra Stará Ľubovňa-Podsadek

Practical Use of Applied Drama in Socially Disadvantaged Environment - Study of The Community Centre Stará Ľubovňa - Podsadek
Abstract:
This thesis deals with the issue of education of children from socially challenged environment through applied drama. It showcases variety of methods of applied drama whose positive impact thesis reflects in its practical part. In this part the text works with the intensive educational session of applied drama carried out in a community center in Stará Ľubovňa. Using the examples of the particular …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje problematike vzdelávania detí zo sociálne znevýhodnené prostredia prostredníctvom dramatickej výchovy. Vytvára prehľad metód dramatickej výchovy, ktorých pozitívny dopad reflektuje v praktickej časti. V tej text pracuje s intenzívnym výukovým programom dramatickej výchovy uskutočneným v komunitnom centre v Starej Ľubovni. Na príkladoch jednotlivých aktivít predstavuje praktické …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martina Želazková
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy

Práce na příbuzné téma