Václav NOHEL

Bakalářská práce

Magnetická ložiska

Magnetic Bearings
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje základní popis a principy magnetických ložisek. Popisuje jejich základní konstrukci, výhody a nevýhody. Praktická část se zabývá návrhem uložení setrvačníku v aktivních magnetických ložiskách. Je navrženo několik variant uložení, rozpracována vybraná varianta a provedeny nezbytné výpočty.
Abstract:
The thesis deals with description and fundamental principles of magnetic bearings. It described basic designs, their advantages and disadvantages. Practical part of the thesis deals with design of flywheel in active magnetic bearings. Several variants are proposed, selected one is worked up and necessary calculations are done.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Zveřejnit od: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOHEL, Václav. Magnetická ložiska. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika