Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Disertační práce

Procyklické chování bank a úvěrové riziko hypotečních úvěrů v České republice

Procyclical behavior of banks and mortgage credit risk in the Czech Republic
Anotace:
Základní vliv na stabilitu ekonomiky a bankovního sektoru mělo v minulosti procyklické chování bank a práce s úvěrovým rizikem. Práce se zabývá ověřením rizik a identifikací faktorů, které ovlivňují vývoj úvěrových rizik v České republice. Je popsána analýza základních interakcí mezi vývojem ekonomiky a chováním bank. Hlavním cílem je identifikace rizik především v oblasti hypotečních úvěrů domácnostem …více
Abstract:
Procyclical behaviour of banks and work with credit risk had a fundamental influence on the stability of economy and the banking sector in the past. This thesis deals with verifying the risks and identifying risk factors that influence the development of credit risk in the Czech Republic. It describes the analysis of basic interactions between economic development and the behaviour of banks. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2016
  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Frait
  • Oponent: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní