Theses 

Analýza rychlosti načítání webových stránek využívajících CSS frameworky – Martin Zoubek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin Zoubek

Bakalářská práce

Analýza rychlosti načítání webových stránek využívajících CSS frameworky

Analysis of the loading speed of websites using CSS frameworks

Anotace: Bakalářská práce se zabývá rychlostí načítání webových stránek, které jsou vytvořeny pomocí CSS frameworků, s přihlédnutím na možnosti optimalizace webových stránek a měření webových stránek. Hlavním cílem této práce je provést výkonnostní analýzu na vytvořených webových stránkách, vyvinutých pomocí různých CSS frameworků, následně provést zhodnocení výsledků a z nich vyvodit, jaký CSS framework je vzhledem k době načítání a době vykreslování webové stránky nejvhodnější pro vývoj určitého typu webové stránky. Práce nejprve vysvětluje pojem CSS framework. Dále jsou představeni nejznámější CSS frameworky. Následuje část zabývající se rychlostí načítání webové stránky, v této části jsou uvedeny možnosti optimalizace a měření webové stránky. V praktické části je provedena výkonnostní analýza na vytvořených webových stránkách, které byly vyvinuty pomocí různých CSS frameworků. V závěru práce dochází k zhodnocení výsledků z prováděné analýzy a následně jsou vyvozena z těchto výsledků doporučení, která jsou spolu s analýzou hlavním přínosem této práce a mohou pomoci vývojářům webových stránek pro výběr CSS frameworku k vývoji webové stránky vzhledem k nižší době načítání webové stránky.

Abstract: This thesis deals with the loading time of websites developed by CSS frameworks. Thesis also focuses on website optimization and website measuring. The main goal of this thesis is to execute the performance analysis on a websites developed by different CSS frameworks. Finally approach and evaluate which CSS framework is due to the loading time of a website best suited for a particular type of website. The theoretical part explains the concept of CSS framework. In this part are also presented the most popular CSS frameworks. Following part of thesis deals with loading time of websites. There are described optimization possibilities and website measuring. In the practical part is the performance analysis of the loading time of different websites developed by different CSS frameworks. The conclusion of thesis evaluates the results of the analyzes and subsequently are presented recommendations which are based on these results. The recommendations and the analyzes forms main contribution of this thesis and can help to website developers to select a CSS framework for developing websites due to less loading time of a website.

Klíčová slova: rychlost načítání webové stránky, CSS framework, optimalizace webových stránek, vývoj webových stránek

Keywords: website optimization, loading time of website, website development, CSS framework

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Stanislav Vojíř
  • Oponent: Zdeněk Smutný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50445

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz