Bc. Linda Lochařová

Diplomová práce

Sociální guerilla marketing

Social Guerilla Marketing
Anotace:
Teoretická část diplomové práce udává komplexní pohled na guerilla marketing a sociální marketing. Definuje podstatu guerilla marketingu, jeho formy, výhody a nevýhody. Vymezuje sociální marketing, specifika marketingu neziskového sektoru a společenskou koncepci marketingu. Analytická část pomocí analýzy využití guerillových kampaní a kvantitativního marketingového průzkumu mapuje a kriticky hodnotí …více
Abstract:
The theoretical part of the Diploma thesis gives a comprehensive view of guerilla marketing and social marketing. It defines essence of guerilla marketing, its types, advantages and disadvantages. It descibes social marketing, marketing specifics of the nonprofit sector and social marketing concept. Analytical part explores and critically evaluates the use of social guerilla marketing in practice by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Banyar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lochařová, Linda. Sociální guerilla marketing. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce