Bc. Alice Pokorná

Diplomová práce

Analýza vstupu "zážitkových" firem na trh a jejich marketingová komunikace

The analyse of introduction of the "advanturefull" companies to market and their marketing communication
Anotace:
Diplomová práce se zaměří na zážitkové firmy, které nabízí širokou škálu aktivního či pasivního odpočinku. Teoretická část vychází z poznatků oborů ekonomie, marketingu, sociologie a psychologie. V této části nalezne práce průniky mezi studovaným oborem marketingové komunikace s řešením analýzy vstupu zážitkových firem na trh a jejich marketingové komunikace. V praktické části půjde o projektovou analýzu …více
Abstract:
The diploma paper surveys advanturefull companies that offer a broad range of active or passive relaxation. The theoretical part summarizes the findings from following disciplines: economy, marketing, sociology and psychology. This part describes intersections between the studied discipline of marketing communication with the solution of the event companies' market entry analysis and their marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace