Bc. Markéta Randáková

Diplomová práce

Product placement a jeho využití ve scénickém umění

Product Placement and its Use in Performing Arts
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá pojmem product placement a jeho využíváním ve scénickém umění. Teoretická část vymezuje pojmy z oblasti marketingu a scénického umění, ze kterých autorka dále vychází v praktické výzkumné části. Ta se věnuje otázce využívání product placementu v kontextu brněnských divadel a divadelních spolků. Výzkumná část práce vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno …více
Abstract:
This Master`s thesis deals with the concept of product placement and its use in performing arts. The theoretical part defines the concepts of marketing and performing arts, which the author uses later in practical research section. This section is dedicated to the question of utilization of product placement in the context of Brno theaters and theater companies. The research is based on a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta